lena_kulic

Лена Кулић

стручни актив за природне науке
/професор биологије/

 

Лични подаци:

Рођена 12.07.1986. године у Београду.


Обрaзовање:

Математичка гимназија у Београду
Биолошки факултет у Београду


Професионално искуство:

Едукација студената у оквиру ентомолошке секције Биолошког истраживачког друштва “Јосиф Панчић“ од 2010.
Истраживање вилинских коњица Балкана и едукација младих истраживача у склопу пројекта Balkan Odonatological Meeting – BOOM од 2012. године


Наставно искуство:

Средња техничка ПТТ школа (2018).
Рачунарска гимназија од 2018. године


Публикације:

Kulić, L., Erić, K., & Gajić, M. [2013]. Cordulegaster insignis Schneider, 1845 (Odonata: Cordulegastridae) први налаз у Србији после више од једног века. Bulletin of the Natural History Museum, (6), 65-69.


Пројекти:

Balkan Odonatological Meeting


Остало:

Члан Ентомолошког друштва Србије.
Председник Друштва одонатолога Србије.

Остали чланови