Marko-Bugarcic (1)

Марко Бугарчић

стручни актив за природне науке
/професор биологије/

 

Лични подаци:

Рођен у Краљеву 29.06.1995. године.


Обрaзовање:

Биолошки факултет универзитета у Београду, докторанд на модулу зоологија


Професионално искуство:

Волонтерски рад у биохемијској лабораторији института „Иван Ђаја“, рад на терену – истраживање и заштита птица, рад на Институту за биолошка истраживања „Синиша Станковић”.


Остало:

Члан НИДСБЕ “Јосиф Панчић”

Добитник награде „Академик Милутин Радовановић“

Сертификат за распознавање птица Норд универзитета

Остали чланови