masa_djoric2

Маша Ђорић

стручно веће за математику и физику
/професор математике/

 

Лични подаци:

Рођена 14. 04. 1987. у Зрењанину.

Обрaзовање:

2006-2010  Математички факултет Универзитета у Београду, смер теоријска математика и примене
2010-2011   Математички факултет Универзитета у Београду, модул Математика, мастер студије
2019-           Математички факултет Универзитета у Београду, докторске студије

Наставно искуство:

2010-2022  асистент на Математичком факултету
2010-2015  предавач и организатор припрема за пријемни испит за Математички факултет
2022-          истраживач приправник на Математичком институту САНУ
2022-          професор математике у Рачунарској гимназији

Публикације:

Уџбеник са збирком задатака (са др Јеленом Катић) Анализа 3