mijodrag_djurisic

Мијодраг Ђуришић

стручно веће за рачунарство и информатику
/професор информатике/

 

Лични подаци:

Ожењен, отац троје деце. Рођен 10.04.1963. у Ђураковцу, општина Исток


Обрaзовање:

Дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика


Професионално искуство:

Рад на едукацији ђака и одраслих


Наставно искуство:

Професор програмирања у Математичкој гимназији 1989. Професор програмирања у Рачунарској гимназији од 2005. Предавач на различитим курсевима и семинарима.


Публикације:

Пролог и логика, уџбеник за четвти разред Математичке гимназије, 1997. Програмирање у окружењу графичких оперативних система, 2006.


Пројекти:

Електронски дневник Математичке гимназије.