Milan_Vugdelija

Милан Вугделија

стручно веће за рачунарство и информатику
/професор информатике/

 

Лични подаци:

Рођен 1966. године у Београду.


Обрaзовање:

Математички факултет


Професионално искуство:

Машински факултет 1991-1998
Математичка гимназија 1994-2006
Teletrader 2004-2007
Microsoft Development Center Serbia (MDCS) 2007-2018
Фондација Петља 2019-


Наставно искуство:

Машински факултет (програмирање, математика)
Математичка гимназија (програмирање, геометрија)


Публикације:

Више збирки задатака из програмирања