Mirjana-Katicě

Мирјана Катић

стручно веће за математику и физику
/професор математике/

 

Лични подаци:

Рођена сам 26.10.1976. у Земуну.


Обрaзовање:

Завршила сам Математичку гимназију у Београду а затим Математички факултет у Београду. Проглашена сам најбољим студентом Математичког факултета у Београду за шк. 1998/1999.


Професионално искуство:

Била сам члан РЕПУБЛИЧКЕ ДРЖАВНЕ КОМИСИЈЕ за такмичења из математике ОШ од 2007 до 2010. Сарадник сам Завода за унапређивање образовања и васпитања већ 6 година, у току којих сам прегледала десетак уџбеника и збирки као и стотинак програма сталног стручног усавршавања наставника. Као вођа екипе учествовала сам на двадесетак међународних такмичења из математике широм света, где су моји ученици освојили на десетине медаља. Била сам члан сам управног одбора ДМС од 2016. до 2018. Управитељ сам фондације “Алмаги” бивших ученика Математичке гимназије из Београда.


Наставно искуство:

Радила сам на Пољопривредном факултету у Београду као асистент на предмету математика, од 1999 до 2001. Од 2001 године до данас радим као професор математике у Математичкој гимназији у Београду. Имам лиценцу.


Публикације:

Коаутор сам збирке 1100 задатака са математичких такмичења ученика ОШ, издавач ДМС. Приредила сам ЗБИРКУ ТЕСТОВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ за Математичку гимназију, издавач Завод за уџбенике и наставна средства. Рецезент сам уџбеника и збирке за седми разред основне школе издавача Круг, писаца мр Срђана Огњановића.