Branislava_Bajkovic_Lazarevic

мр Бранислава Бајковић Лазаревић

Стручно веће за рачунарство и информатику
/професор рачунарства и информатике/

 

Лични подаци:

Рођена 20.марта 1951. у Београду. Основну школу, гимназију и Природно-математички факултет завршила у Београду. Магистрирала на ПМФ у Београду на теми: „Неки оператори на варијететима уније група“ 1995.г.


Обрaзовање:

Магистар математичких наука


Професионално искуство:

Радила као професор математике, рачунарства и информатике у IX београдској гимназији, Математичкој гимназији и Рачунарској гимназији. Била предавач за WORD, EXCELL, ACCESS у CET-у, Београд. Одслушала и положила курс за предавача Дизајн базе података и програмирање при Оracle Academy у Талину, Естонија


Наставно искуство:

Професор математике Професор рачунарства и информатике Лиценцирани предавач за курс «Дизајн безе података и програмирање», Oracle Academy


Публикације:

Уџбеник за четврти разред Математичке гимназије «Пролог и логика», «Круг» Београд, 1998.-коаутор „Линеарна алгебра и аналитичка геометрија“, Београд, 1995, НТ-коаутор Математичке формуле-обрасци-дефиниције, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1/12 издање 1994..коаутор Чланак „Нови трендови у настави програмирања“, Настава математике, LI, 1-2, Друштво математичара Србије, Београд, 2006.-коаутор «Збирка задатака из математике за квалификациони испит за упис у средње школе школске 2003/2004. године», Просветни преглед, Београд 2004.-коаутор


Пројекти:

„Национално тестирање у Србији“ (National Assessment in Serbia)-оцењивач тестова, аутор задатака и тестова ОЕCD/PISA пројект 2002/2003 –пилот тестирање у Србији, „Израда збирки за квалификациони испит 2002/03“ „Електронски дневник“ у Математичкој гимназији

Остали чланови