Gordana_Zaric

мр Гордана Зарић

стручни актив за српски језик и књижевност и стране језике
/професор енглеског језика

 

Лични подаци:

Рођена 06.08.1966. у Земуну


Обрaзовање:

Филолошки фкултет (1991.), магистар (1999.)


Наставно искуство:

17 година наставник, преводилац