srdjan-2012

мр Срђан Огњановић

стручно веће за математику и физику
/професор математике/

 

Лични подаци:

Рођен 06.10.1954. у Београду


Обрaзовање:

Природно-математички факултет у Београду, магистар


Професионално искуство:

30 година стажа у Математичкој гимназији
Стручна предавања
Семинари
Припреме ученика за такмичења


Наставно искуство:

Од 1976. године у Математичкој гимназији, од 2005. године у Рачунарској гимназији


Публикације:

Уџбеници и збирке задатака за основне и средње школе
Чланци у Математичком листу


Пројекти:

Стандардни за осми разред и четврти разред
Национално тестирање за четврти разред


Остало:

Квалификациони испит из математике за упис у средње школе