sinisa1

Синиша Митрић

стручни актив за друштвене науке
/професор филозофије/

 

Лични подаци:

Рођен 06.12.1969. Сарајево, ожењен, отац троје деце, живи на Новом Београду


Обрaзовање:

Филозофски факултет у Београду, одсек филозофија, наставнички смер


Професионално искуство:

Двадесет година професор, запослен у ГХМШ и МГ у Београду. Раније радио у Спортској гимназији и Ош Милан Ракић у Београду.Руководи стручним већем друштвених наука у МГ. Од 2006. запослен у Рачунарској гимназији. Има лиценцу.


Наставно искуство:

Двадесет година професор


Публикације:

Аутор више стручних текстова у образовним, синдикалним и културним гласилима. Аутор две збирке песама, и коаутор књиге за децу наше дијаспоре”Царство врлине”. Пише књижевне и филозофске текстове.


Пројекти:

Учесник у акредитованом пројекту “Развионица” (менторски рад наставника средњих стручних школа)


Остало:

Завршио двогодишњи неформални постдипломски програм “Хришћанске студије” у организацији Хришћанског културног центра из Београда. Члан удружења “Милутин Миланковић” из Београда.