slobodan_spremo

Слободан Спремо

стручно веће за математику и физику
/професор физике/

 

Лични подаци:

Рођен 16.12.1967. у Сарајеву


Обрaзовање:

Природно-математички факултет, одсек физика у Новом Саду


Професионално искуство:

Професор физике и астрономије у IX, Математичкој, и Рачунарској гимназији
Професор сарадник на Архитектонском факултету у Београду, предмет мастер 2 – архитектура у космосу (2 генерације студената)


Наставно искуство:

IX Београдска гимназија (од 1999.)
Математичка гимназија (од 2006.)
Рачунарска гимназија (од 2008.)


Публикације:

New Calendar Proposal – Амазон


Остало:

Фотографија, HI-FI
Научни рад: Hypothesis of primary particles and the creation of the Big Bang and other universes – Journal of Modern Physics, 2019, 10, 1532-1547