stanka-matkovic

Станка Матковић

стручно веће за рачунарство и информатику
/професор информатике/

 

Лични подаци:

Рођена 22.05.1968. у Котору, Црна Гора


Обрaзовање:

Дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика


Наставно искуство:

Професор програмирања у Математичкој гимназији од 1992. године, а у Рачунарској гимназији од 2005. године.


Публикације:

Пролог и логика, 1997. година; Програмирање у окружењу графичког оперативног система, 2006. година


Пројекти:

Електронски дневник МГ