Vladimir-Kuzmanović

Владимир Кузмановић

стручно веће за рачунарство и информатику
/професор информатике/

 

Лични подаци:

Владимир Кузмановић је рођен 26.06.1990. у Београду.


Обрaзовање:

Завршио је Математички факултет Универзитета у Београду, смер рачунарство и информатика и стекао је звање мастер математичар. Студент је докторских студија на Математичком факултету, модул Информатика.


Наставно искуство:

Од 2016. године ради у настави на Математичком факултету и држи вежбе из Оперативних система, Превођења програмских језика и Образовног софтвера. Од 2019. ради у Рачунарској гимазији као наставник рачунарске групе предмета.


Пројекти:

Професионално се бави развојем хард реал-тиме апликација за ембеддед системе.