vladimir-stojanovic

Владимир Стојановић

стручно веће за рачунарство и информатику
/професор информатике/

 

Лични подаци:

Рођен 13. Јула 1989. године, Крушевац, Србија.


Обрaзовање:

Мастер математичар (модул: Рачунарство и информатика), Математички факултет, Универзитет у Београду.


Професионално искуство:

Математички институт САНУ, од 2014. до 2015. године, Истраживач сарадник.
РТ-РК, Истраживачки институт у Београду, од 2015. до 2016. године, Софтверски инжењер.
keylight, 2020-2022, Софтверски инжењер
Microsoft Development Center Serbia 2016-2019, 2022-, Софтверски инжењер.


Наставно искуство:

Предавач на курсу “Суботом волимо информатику” у периоду од 2012-2017 године.
Рачунарска гимназија, Професор предмета Програмирање и програмски језици 1, 2, и 3, 2019-2021, 2022-