Vladimir_Stojanovic

Владимир Стојановић

стручно веће за рачунарство и информатику
/професор информатике/

 

Лични подаци:

Рођен 13. Јула 1989. године, Крушевац, Србија.


Обрaзовање:

Мастер математичар (модул: Рачунарство и информатика), Математички факултет, Универзитет у Београд.у


Професионално искуство:

Математички институт САНУ, од 2014. до 2015. године, Истраживач сарадник.
РТ-РК, Истраживачки институт у Београду, од 2015. до 2016. године, Софтверски инжењер.
Microsoft Development Center Srbija од 2016. до 2019. године, Софтверски инжењер.


Наставно искуство:

Предавач на курсу “Суботом волимо информатику” у периоду од 2012. до 2017. године.

Остали чланови