Основни C# – курс за ученике

Програм курса прилагођен је узрасту VII и VIII разреда основне школе, као и ученицима свих разреда средње школе који желе да упознају основне технике програмирања.

Овај курс осмишљен је тако да не захтева никакво предзнање о програмирању, мада продразумева да се сналазиш у оперативном систему Мicrosoft Windows.

На овом курсу циљ је да се упознаш са програмским окружењем C#, научиш основне контроле, основне елементе графике и задајеш једноставне алгоритамске проблеме. Током курса савладаћеш основне технике програмирања.

Курс обухвата 30 часова програмирања у 10 термина, суботом од 08:15-10:40 часова.

Током појачаних мера зашите од заразних болести сви курсеви се одржавају у складу са епидемијским условима. Сви курсеви одржавају се из учионица и онлајн истовремено, уз употребу Зум апликације.

Више информација о курсу: Програмирање у C# – основни

Време почетка

08:15

26. фебруар 2022.

Време завршетка

10:40

26. фебруар 2022.

Адреса

Рачунарска гимназија, Београд

Event Participants