Andrijana Dekic

Андријана Декић

стручно веће за математику и физику
/професор математике/

 

Лични подаци:

Рођена 01.03.1985. у Београду


Обрaзовање:

Природно-математички факултет, Универзитет у Београду, смер: теоријска математика и примене


Наставно искуство:

2023    професор математике у Рачунарској гимназији

2022 –    истраживач приправник на Математичком институту САНУ

2011 – 2022 асистент на Математичком факултету

2014 – 2015 наставник у Математичкој гимназији

2010 – 2011 наставник на замени у школама: XII београдска гимназија, VI београдска гимназија, Ваздухопловна академија, Филолошка гимназија, О.Ш. Гаврило Принцип , у Београду и Урош Предић у Панчеву


Публикације:

Аутор неколико радова из области геометрије у међународним часописима