Михаило-Трајковић—ђак-генерације (1)

Михаило Трајковић

стручни актив за рачунарство и информатику
/сарадник у настави информатике/