vesna_simic

Весна Симић

стручни актив за друштвене науке
/професор уметности/

 

Лични подаци:

Рођена 04.10.1972. у Београду.


Обрaзовање:

Факултет уметности-одсек музичка уметност.


Професионално искуство:

25 година стажа у основним и средњим школама, стручни сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, стручни сарадник Завода за унапређење образовања и васпитања, бројни семинари, припреме ученика за такмичења, организатор разних културних манифестација.


Наставно искуство:

Од 1995. године наставник у основним и средњим школама.
Oд 2013. године у Рачунарској гимназији.


Пројекти:

Учешће у пројекту примене образовних стандарга – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.
Члан комисије за процену квалитета уџбеника и наставних средстава, семинара и научно-стручних скупова– Завод за унапређење образовањаи васпитања.
Члан комисије за припрему предлога за одобравање програма сталног стручног усавршавања