Ivana-Vuković

Ивана Вуковић

стручни актив за природне науке
/професор хемије/

 

Лични подаци: Рођена 17. јуна 1977. године у Београду


Образовање: Након стеченог основног образовања у Санкт Петербургу, завршила сам IX гимназију у Београду, а затим Хемијски факултет Универзитета у Београду. Професионално искуство: професор хемије у Математичкој гимназији и Рачунарској гимназији, семинари и припреме ученика за такмичења и међународне олимпијаде.
Наставно искуство: професор хемије у Математичкој гимназији и Рачунарској гимназији.


Публикације: Аутор уџбеничког комплета за 7. разред основне школе који је 2011. године на Међународном сајму у Франкфурту добио награду за најбољи уџбеник у категорији „12+“.


Пројекти:

  • члан радне групе за иновирање програма наставе и учења хемије за Математичку гимназију
  • пројекат „Учење на даљину“
  • члан комисије у пројекту „Дигитални час“