Nikola-Tasić

Никола Тасић

стручно веће за рачунарство и информатику
/професор информатике/

 

Лични подаци:

Рођен 04.04.1997. године.


Обрaзовање:

Диплома: 2020 Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, смер Физичка електроника
Упоредо је студент на Рачунарском факултету (РАФ), Београд, Универзитет Унион, смер Рачунарске науке.
Мастер: 2020 Економски факултет, Универзитет у Београду, смер Квантитативна анализа.


Наставно искуство:

Током студија радио као предавач за програмске језике Python и C# у компанији ЦЕТ, а тренутно запослен као професор на предметима Рачунарски системи и Оперативни системи и рачунарске мреже у Рачунарској гимназији.